Voor decanen en onderwijsprofessionals

Scalda is een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie. Studenten kunnen bij ons kiezen uit een breed scala van opleidingen, cursussen en trainingen. Ons onderwijs is erop gericht om het beste in de student naar boven te halen. Binnen iedere cursus of opleiding staat persoonlijke ontwikkeling centraal!

Aanmelden en toelating

Studenten die in augustus 2020 aan een opleiding in het mbo willen beginnen krijgen te maken met nieuwe regels rondom aanmelding en toelating.

Meer over aanmelden en toelating

Tussentijdse instroom

Scalda biedt voor sommige opleidingen de mogelijkheid om tussentijds in het schooljaar in te stromen. Dit verschilt echter per opleiding op welk moment en onder welke voorwaarden dat kan gebeuren.

Meer over tussentijdse instroom

Ongediplomeerde instroom

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is ongediplomeerde instroom in het mbo niveau 2 niet langer mogelijk. Leerlingen zonder diploma zijn toelaatbaar tot de Entreeopleiding, niveau 1. 

Meer over ongediplomeerde instroom

Overzicht opleidingen met wachtlijst of waarvoor niet (meer) kan worden aangemeld

Alle opleidingen voor 2021-2022 waarvoor een wachtlijst geldt of waarvoor niet meer kan worden aangemeld op een rijtje.

Download overzicht

Specifieke Trajecten

Naast taal- en rekenonderwijs verzorgen we trajecten ter voorkoming van schooluitval zoals: Pre Mbo, Keuzecarrousel, THOP, Pitstop en Coachklas Anderstaligen 18+.

Bekijk al onze specifieke trajecten