Specifieke Trajecten

Bij Scalda helpen we iedere student bij het ontdekken en ontwikkelen van zijn of haar talenten. Soms hebben studenten meer begeleiding nodig tijdens hun opleiding, past een aangepaste vorm van onderwijs beter of is het beter om eens goed te kijken of de keuzes met betrekking tot opleiding nog wel bij de student passen. Ook dan staan we voor de studenten klaar! Hieronder staat een overzicht van bijzondere vormen van onderwijs en begeleidingstrajecten ter voorkoming van schooluitval.

Online kiezen scalda.nl

Keuzecarrousel

De keuzecarrousel is een programma dat zich richt op leerlingen die niet kunnen instromen in de opleiding van hun keuze of nog geen keuze gemaakt hebben. Tijdens het programma maken ze  kennis met de opleidingen van Scalda.

Lees meer over de Keuzecarrousel

Pitstop

Pitstop is een deeltijd rebound voorziening, waarin de overbelaste student een niet-vrijblijvend programma van minimaal tien weken tot maximaal 20 weken volgt. Dit programma kan (gedeeltelijk) in plaats van het eigen onderwijsprogramma worden ingevuld. Om in deze periode de verbinding met de eigen opleiding te behouden, blijft de student minimaal een dagdeel bij de eigen opleiding betrokken.

Lees meer over de Pitstop

Thop

Tijdens dit traject krijgen leerlingen intensieve coaching bij het zoeken naar een nieuwe, beter passende, opleiding. Het is bedoeld voor zowel mbo-studenten van Scalda die dreigen uit te vallen als leerlingen uit het voortgezet onderwijs die niet verder kunnen en niet weten welke mbo-opleiding ze willen gaan doen.

Lees meer over THOP

 

Pre mbo

Scalda biedt samen met een aantal Zeeuwse middelbare scholen het leertraject “Pre mbo” aan. Dit traject heeft als primair doel om leerlingen via een doorlopende leerlijn succesvol te laten doorstromen van vmbo naar mbo-niveau 2. Hierdoor wordt voortijdig schoolverlaten mede voorkomen. Het traject wordt in samenwerking tussen vmbo en mbo afgerond met een diploma op mbo-niveau 1.  De begeleiding en het onderwijs van deze (toekomstige) studenten, wordt in nauwe samenwerking tussen vmbo en mbo gegeven. Met dit diploma is de leerling toelaatbaar tot een breed scala aan opleidingen op mbo-niveau 2.

Neem voor meer informatie contact op met dhr. Van Bennekom, teamleider van de Entreeopleiding, via wvanbennekom@scalda.nl

Coachklas Anderstaligen 18+

De Coachklas Anderstaligen 18+ is een traject voor studenten tussen de 18 en 23 jaar (in overleg is 17 jaar soms mogelijk), die bij de start van de opleiding korter dan twee jaar in Nederland zijn. Gedurende het traject van 18 weken willen we inzichtelijk maken wat het niveau en de mogelijkheden zijn in het Nederlandse onderwijssysteem. Tijdens dit traject bereiden we studenten voor om een goede aansluiting te vinden bij een vervolgopleiding in het mbo of het afronden van hun inburgering.

Lees meer over Coachklas Anderstaligen 18+

 

Contactinformatie

Bezoekadres Middelburg:
Ravensteijnweg 1
4337 PG Middelburg

Bezoekadres Terneuzen:
Vlietstraat 11
4535 HA Terneuzen

Postadres:
Postbus 7018
4330 GA Middelburg

0118 - 55 89 00