Over het mbo

Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie. Je gaat naar het mbo om een bepaald beroep te leren. Studenten kunnen kiezen uit een breed scala van opleidingen. 

Niveaus

Binnen het funderend en middelbaar beroepsonderwijs worden vier niveaus onderscheiden: niveau 1 (Assistentenkwalificatie of Assistent-opleiding), niveau 2 (Basisberoepskwalificatie of Basisberoepsopleiding), niveau 3 (Vakkwalificatie of Vakopleiding) en niveau 4 Middenkaderkwalificatie of Middenkader-/Specialistenopleiding

Lees meer over de niveaus

BOL en BBL

Je hebt de termen BOL en BBL vast al wel eens eerder gezien, maar wat betekent het nou eigenlijk? Praktisch gezien is het heel eenvoudig: het heeft te maken met hoeveel dagen je in de week naar school gaat.

Lees meer over BOL en BBL

Opbouw opleiding

Een mbo opleiding bestaat uit een kwalificatie, aangevuld met keuzedelen.

Lees meer over opbouw

Studiebelastingsuren

Ieder opleidingsjaar bestaat uit 1.600 studiebelastingsuren. Die uren zijn verdeeld over onderwijs dat je volgt op school onder begeleiding (bijvoorbeeld in de klas of in een open leercentrum), je stage in een leerbedrijf (de beroepspraktijkvorming) en zelfstudie. De uren die je nodig hebt voor zelfstudie kunnen per persoon verschillen.

Stage

BPV staat voor Beroepspraktijkvorming, kortweg stage genoemd. In alle beroepsopleidingen komt BPV voor, dit is zo geregeld in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Tijdens de BPV maken studenten kennis met de reële beroepspraktijk.

Lees meer over BPV

Kwalificatieplicht

Je blijft als student volledig leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin je zestien jaar wordt.

Lees meer over de kwalificatieplicht