Absentie- of ziekmelding

Het kan voorkomen dat je ziek wordt terwijl je op school wordt verwacht. Om je af te melden bel je het algemene telefoonnummer van je leslocatie en kies je voor de optie 'ziekmelden'. Dit kan alleen tussen 08.00 uur en 10.00 uur. Afmelden doe je op de 1e dag van je afwezigheid. Ziekmeldingen worden alleen telefonisch opgenomen. Meldingen via social media of een e-mailbericht worden niet verwerkt.

Als je tijdens de les ziek wordt kun je bij de servicebalie een absentiebriefje halen en invullen. Je docent/mentor/coach parafeert deze waarna je het briefje zelf inlevert bij de servicebalie die vervolgens de melding verwerkt.

Bij het niet tijdig of onjuist ziekmelden word je als ongeoorloofd afwezig genoteerd. Dit kan gevolgen hebben voor je studie!

Verlof buiten de reguliere vakanties

Verlof buiten de reguliere schoolvakanties wordt in principe niet toegestaan. In sommige gevallen zullen enkele dagen van de vakantie nodig zijn voor beroepspraktijkvorming of om stage te lopen. Het is daarom raadzaam om voorzichtig te zijn met het maken van vaste afspraken, zoals het boeken van vakanties en een vakantiebaan.