Scalda gereed voor de toekomst

Het jaar 2018 wordt een belangrijk transitiejaar voor Scalda. In de loop van 2017 hebben we nagedacht over de manier waarop we Scalda gereed kunnen maken voor de toekomst. De beroepenvelden waarvoor we opleiden, gaan drastisch veranderen. De samenleving doet steeds nadrukkelijker een beroep op ons om mee te helpen bij het oplossen van allerlei maatschappelijke vraagstukken. Het onderwijsveld binnen Zeeland zal, mede als gevolg van de daling van het aantal Zeeuwse jongeren, steeds intensiever gaan samenwerken. Die toekomst vraag niet alleen om een nieuwe onderwijskundige visie, maar ook om een nieuwe visie op de organisatie rondom het onderwijs en de ondersteuning. Een organisatie die wendbaar en responsief is, omdat we immers met elkaar op weg zijn naar een toekomst die we voor een belangrijk deel nog niet kennen.

Scalda gereed voor de toekomst schetst de contouren van het nieuwe Scalda, waarmee we die toekomst met vertrouwen tegemoet treden. Ons belangrijkste doel daarbij blijft het duurzaam bieden van wat wij “waarde(n)vol onderwijs noemen; een breed aanbod van kwalitatief hoogwaardige mbo-opleidingen en educatietrajecten, voor (jonge) mensen in Zeeland en daarbuiten, dat gegeven wordt vanuit de waarden van Scalda en dat waarde toevoegt voor onze studenten, hun (toekomstige) werkgevers en de samenleving.

De kern van de verandering

We werken eraan om vanuit onze waarden onze studenten en medewerkers zo goed mogelijk te helpen het beste uit zichzelf te halen. We voelen ons, samen met onze partners bij bedrijven, instellingen en overheden, verantwoordelijk voor het beroepsonderwijs dat past bij onze studenten, de regionale economie en samenleving. We bereiden ons voor op veranderingen in de arbeidsmarkt en de maatschappij, waarbij we rekening houden met dalende leerlingenaantallen in de Zeeuwse scholen voor voortgezet onderwijs en de impact daarvan op onze instroom en bekostiging. We leiden op voor 'een wereld die we nog niet kennen'. We maken ons onderwijs gereed voor mensen die zich een 'leven lang ontwikkelen'. Lees verder