Publieke verantwoording

Wij vinden het belangrijk om verantwoording af te leggen over ons beleid en over onze resultaten. Op deze pagina vindt u een aantal documenten waarin wij en andere betrokkenen terugkijken én vooruitkijken.

Scalda gereed voor de toekomst

Het jaar 2018 wordt een belangrijk transitiejaar voor Scalda. In de loop van 2017 hebben we nagedacht over de manier waarop we Scalda gereed kunnen maken voor de toekomst. De beroepenvelden waarvoor we opleiden, gaan drastisch veranderen. De samenleving doet steeds nadrukkelijker een beroep op ons om mee te helpen bij het oplossen van allerlei maatschappelijke vraagstukken. Het onderwijsveld binnen Zeeland zal, mede als gevolg van de daling van het aantal Zeeuwse jongeren, steeds intensiever gaan samenwerken. Die toekomst vraagt niet alleen om een nieuwe onderwijskundige visie, maar ook om een nieuwe visie op de organisatie rondom het onderwijs en de ondersteuning. Een organisatie die wendbaar en responsief is, omdat we immers met elkaar op weg zijn naar een toekomst die we voor een belangrijk deel nog niet kennen.

Scalda gereed voor de toekomst schetst de contouren van het nieuwe Scalda, waarmee we die toekomst met vertrouwen tegemoet treden. Ons belangrijkste doel daarbij blijft het duurzaam bieden van wat wij “waarde(n)vol" onderwijs noemen; een breed aanbod van kwalitatief hoogwaardige mbo-opleidingen en educatietrajecten, voor (jonge) mensen in Zeeland en daarbuiten, dat gegeven wordt vanuit de waarden van Scalda en dat waarde toevoegt voor onze studenten, hun (toekomstige) werkgevers en de samenleving.

Scalda gereed voor de toekomst

Geïntegreerd Jaardocument 

In het geïntegreerd jaardocument leggen wij verantwoording af aan onze formele toezichthouders. Wij denken dat het document ook interessant is voor andere betrokkenen, bijvoorbeeld voor studenten en hun ouders, werkgevers en collega’s in de onderwijskolom. Vanuit de inhoudsopgave kunt u gemakkelijk doorklikken naar de paragrafen die voor u het meest interessant zijn.

Geïntegreerd Jaardocument 2020

Geïntegreerd Jaardocument 2019

Geïntegreerd Jaardocument 2018

Geïntegreerd Jaardocument 2017

Geïntegreerd Jaardocument 2016

Geïntegreerd Jaardocument 2015

 

Blog Hendrik-Jan van Arenthals

 • Mbo-provincie - 10 maart 2020 
  ‘Zeeland is een mbo-provincie.’ Dit is een bewering die feitelijk juist is... Lees verder
 • Reuzen - 28 november 2019 
  Lezing ter gelegenheid van het bezoek van de Sociaal Economische... Lees verder
 • Bedrijfsschool - 28 oktober 2019 
  Overspannen: zo zou je de Zeeuwse arbeidsmarkt op dit... Lees verder
 • scalda drop
  Er staat nu een organisatie die klaar is voor de toekomst, die ogen en oren heeft voor wat de samenleving vraagt.
  Marijn Nelen
  Lid - College van Bestuur, Scalda
 • scalda drop
  Soms is het nodig dat we buiten de lijntjes kleuren. Niet het economisch rendement staat centraal, maar de maatschappelijke rol.
  Bert Vogel
  Voorzitter College van Bestuur Calvijn College
 • scalda drop
  Zorg en Welzijn zijn voor de provincie Zeeland van levensbelang. Wij zoeken de verbinding vooral in de praktijk. Dat doen wij hier samen met Scalda.
  Monica Roose
  Directeur-bestuurder ViaZorg