Procuratieregeling

Conform statuten, bestuursreglement en Branchecode Goed Bestuur in het Mbo vertegenwoordigt het College van Bestuur de instelling. Deze kan de vertegenwoordigingsbevoegdheid verder toewijzen aan anderen. 

Deze procuratieregeling bevat een overzicht van functies en type procuratie. Uitsluitend deze personen vermeld in deze regeling hebben volmacht om externe contractuele verplichtingen aan te gaan. Wilt u meer weten? U kunt de volledige tekst van deze regeling hieronder downloaden:

Procuratieregeling