Klachtenregeling

Medewerkers en management van Scalda doen hun uiterste best om met elkaar goed onderwijs te leveren. Toch komt het voor dat studenten en of ouders niet tevreden zijn. Het is voor het steeds weer optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs belangrijk om dat van u te vernemen. Bij ontevredenheid is een gesprek met de mentor of met de teamleider in de regel voldoende om tot een goede oplossing te komen. Als dit niet het geval is dan is er een klachtenregeling die de formele weg schetst voor een klacht. 
Onderstaand kunt u de klachtenregeling downloaden. Hierin staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen.

Mocht u vragen hebben over het indienen van een klacht of over de voortgang van de behandeling van een klacht dan kunt u mailen naar de ambtelijk secretaris van de commissies vragen.klachtenprocedure@scalda.nl

Klachtenregeling Scalda

Klokkenluidersregeling

Klachtenafhandeling bij aanbestedingen

Examenreglement

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens