Over Scalda

Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie. Scalda verzorgt toegankelijk en veelzijdig onderwijs binnen 17 richtingen. Het onderwijs in de richting Sport, Bewegen en Dans wordt verzorgd door CIOS Zuidwest Nederland en MBO Dans Goes, het onderwijs in de richtingen Scheepvaart en Transport & Logistiek door Maritiem en Logistiek College De Ruyter. Het onderwijs van Scalda is georganiseerd en gehuisvest op basis van kleinschaligheid. Het onderwijs wordt verzorgd door onderwijsteams die uitvoering geven aan enkele verwante opleidingen en aan de begeleiding van de studenten die deze opleidingen volgen.

Wij leiden je zo op, dat je het in de maatschappij en in je beroep goed doet. We helpen jou het beste uit jezelf te halen en stimuleren je zelfs boven jezelf uit te stijgen: excellent te zijn. In een prettige, gestructureerde en mensgerichte leeromgeving helpen wij jou (verder) in jouw professionele én in je persoonlijke ontwikkeling. Zo streven we ernaar dat een steeds groter deel van onze opleidingen in onafhankelijke benchmarks beoordeeld wordt als behorend tot de beste van Nederland.

Lees meer over onze missie en visie

Werken bij Scalda betekent werk doen dat ertoe doet:

  • Betekenis geven aan waarde(n)vol onderwijs
  • Ruimte voor jouw persoonlijke en professionele groei 
  • Samen impact hebben op de Zeeuwse samenleving en economie

Bekijk onze vacatures

Publieke verantwoording

Wij vinden het belangrijk om verantwoording af te leggen over ons beleid en over ons resultaten. Zo bieden wij documenten aan van Scalda en van externen, zoals het Geïntegreerd Jaardocument, inspectierapporten en de jaarverslagen van onze colleges.

Meer over publieke verantwoording

Klachtenregeling

Medewerkers en management van Scalda doen hun uiterste best om met elkaar goed onderwijs te leveren. Toch komt het voor dat studenten en of ouders niet tevreden zijn. Het is voor het steeds weer optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs belangrijk om dat van u te vernemen. 

Meer over de klachtenregeling

Procuratieregeling

Conform statuten, bestuursreglement en Governance Code BVE vertegenwoordigt het College van Bestuur de instelling. Deze kan de vertegenwoordigingsbevoegdheid verder toewijzen aan anderen. 

Meer over de procuratieregeling

Integriteitscode

Waarden zijn de toetssteen van ons dagelijks handelen. Een integriteitscode is hierbij behulpzaam. Immers iedere betrokkene bij Scalda heeft te maken met integriteitsdilemma’s die zich kunnen voordoen in het spanningsveld van persoonlijke, professionele en organisatorische belangen.

Meer over integriteitscode

Voedingsbeleid

Scalda streeft na om een omgeving aan te bieden waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van onze studenten en onze medewerkers. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

Lees ons voedingsbeleid

Instellingsgegevens 

Naam rechtspersoon  
Scalda 
Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 
 
Adres rechtspersoon  
Postbus 102 
4530 AC Terneuzen 
 
Vlietstraat 11a 
4535 HA Terneuzen 

Bestuur-/BRIN nummer  
25PV 

Fiscaal nummer  
8053.30.276

Contactinformatie

Bezoekadres: Vlietstraat 11a 
4535 HA Terneuzen

Postadres: Postbus 102 
4530 AC Terneuzen

KVK-nummer 41115327  

0115 64 16 00