Vwo

 • Niveau 6 (vwo)

Het Vavo (Voortgezet algemeen volwassenen onderwijs) biedt de opleiding vwo in één of meerdere jaren. Je kunt kiezen voor het volgen van één, meerdere of alle vakken, die nodig zijn voor een diploma. Voor ieder vak kun je een certificaat krijgen. Heb je voldoende certificaten, dan kun je deze inruilen voor een diploma.

Toevoegen aan je favorieten
 • scalda drop
  De sfeer hier is erg goed. Heel volwassen eigenlijk. Er wordt van je verwacht veel verantwoordelijkheid te nemen en zelfstandig te werken. Mijn klasgenoten en ik, we weten allemaal precies waar we het voor doen.
  Channa van Balen
  Havo Economie en Maatschappij

Het Vavo stimuleert de student zelf verantwoordelijk te zijn voor de studieresultaten. We gaan ervan uit dat je niet alleen de lessen volgt, maar ook een groot aantal uren besteedt aan het verwerken van de leerstof; in de lessen, in het studiecentrum op school en thuis. Om je hierbij te helpen, krijgt iedere student een mentor toegewezen. De mentor houdt bij of je studie naar wens verloopt. Onze studiebegeleider kan je helpen bij het oplossen van studie- of andere problemen. Het doel is dat jij op een snelle en efficiënte manier de eindstreep haalt. 

De opleiding vwo is alleen in Goes in voltijd en in deeltijd te volgen. Je kiest uit één van de vier profielen. Elk profiel bestaat uit:

 • een gemeenschappelijk deel: Nederlands, Engels maatschappijleer en een tweede moderne vreemde taal;
 • een profieldeel: er zijn vier profieldelen waarmee je je op een bepaalde studie- of beroepsrichting kunt voorbereiden, namelijk
  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij
  • Natuur & Gezondheid en
  • Natuur & Techniek
 • een vrij deel met één examenvak, studievaardigheden en het profielwerkstuk.

Je kunt deze opleiding ook doen om een ander profiel te kiezen op voorwaarde dat de basiskennis van de nieuwe vakken op niveau is. 

De toelatingseisen voor deze opleiding zijn: 

 • Je bent minimaal 18 jaar op 1 augustus van het jaar dat je start met de Vavo.
 • Wanneer je 16 of 17 jaar bent, is toelating alleen mogelijk met toestemming van het voortgezet onderwijs.
 • Je bent gezakt voor het vwo.
 • Je bent in vwo 5 blijven zitten met niet meer dan vijf tekorten, waarvan maximaal twee voor de kernvakken.
 • Je hebt een eindrapport van vwo 4, waaruit blijkt dat je bent bevorderd naar vwo 5 met een gemiddeld eindcijfer van 6,5 voor alle vakken die je bij ons kiest.
 • Je bezit een havodiploma met een gemiddeld eindcijfer van 6,5.
 • Je hebt eindexamen gedaan in een vakkenpakket dat doorstroming naar het vwo mogelijk maakt.
 • Je hebt als niet-Nederlandstalige student minimaal staatsexamen II voor alle vaardigheden.

In bijzondere gevallen is toelating ook mogelijk indien je voldoende EVC’s (Eerder Verworven Competenties of kwalificaties) kunt overleggen. Tijdens het intakegesprek wordt dit besproken.

Intake 

Iedere student krijgt een intakegesprek. Na aanmelding op scalda.nl/vavo ontvang je een uitnodiging hiervoor.  

Aanmelden 

Wil jij je aanmelden voor deze opleiding of weet je nog niet goed welke opleiding je gaat volgen, maak dan een afspraak voor een intakegesprek. Gebruik hiervoor de knop 'Aanmelden' boven- of onderaan deze pagina. Je krijgt dan een uitnodiging voor een intakegesprek. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over onze opleidingen: 
E-mail:  vavo@scalda.nl
Telefoonnummer: 0118 55 86 00 (Goes) of 0115 64 16 00 (Terneuzen)

Een student die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, in voltijd studeert en niet door het voortgezet onderwijs wordt uitbesteed, betaalt € 1.216 aan wettelijk lesgeld. Een student die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, in deeltijd studeert en niet door het voortgezet onderwijs wordt uitbesteed, betaalt € 25,28 aan cursusgeld per lesuur voor een heel schooljaar. Als je bijvoorbeeld 10 lesuren per week volgt, betaal je voor een heel jaar 10 x 28,45 = 284,50 per jaar aan cursusgeld.

Ook wordt aan iedereen die bij het Vavo lessen volgt de keuze voorgelegd een vrijwillige bijdrage te betalen. Dit is een bijdrage aan de algemene studentenverzekering en studentenactiviteiten zoals de introductiedag en het kerstontbijt.

De lesboeken kun je bij ons huren. Het totale bedrag van de huur hangt af van welk vak en hoeveel vakken er worden gevolgd. Gerekend moet worden op ongeveer € 50 per vak. Voor uitbestede studenten zijn de lesboeken gratis.

Tenslotte betaal je een borgsom voor de boeken. Afhankelijk van het aantal gehuurde boeken ligt dit bedrag tussen € 50 en € 200.

Na het behalen van het diploma vwo kun je verder studeren aan een universiteit of hbo.

De lessen

Het jaarprogramma bij het Vavo kent drie periodes met lessen en één periode intensieve examentraining. Na elke lesperiode volgt een toetsweek. Iedere periode wordt beschreven in een studiewijzer, die jou van week tot week door de lesstof leidt. Aan het eind van het schooljaar neem je deel aan het centraal schriftelijk examen.

De lessen kunnen tussen 8.30 en 22.00 uur worden gegeven. De meeste lessen zijn overdag; alleen de lessen van de havo en het vwo kunnen op maandag- en donderdagavond plaatsvinden.

Examens

Als je examen wilt doen, krijg je een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) met de omschrijving van de inhoud van elk vak, het schoolexamen, de toetsweken en de toetsduur. Het schoolexamen wordt in de loop van het schooljaar afgenomen. Enkele vakken hebben alleen een schoolexamen, maar de meeste vakken hebben ook een centraal examen. De centraal schriftelijke examens worden ieder jaar op school afgenomen volgens de Rijksregeling. Dit zijn dezelfde examens als die voor het voortgezet onderwijs. Het eindcijfer van de vakken is samengesteld uit het gemiddelde van het cijfer van het schoolexamen en het cijfer van het centraal schriftelijk examen.

Behaal een Cambridge English certificaat!

Wil jij je onderscheiden van anderen? Of ben je op zoek naar een extra uitdaging naast het vavo? Neem dan deel aan het Cambridge English B2 First programma van Scalda. Een Cambridge diploma wordt officieel erkend door vele universiteiten, hogescholen en werkgevers en staat erg goed op je cv. 

Lees alles over het Cambridge English certificaat

Lesgeld/cursusgeld

De hoogte van het lesgeld/cursusgeld wordt ieder jaar door de minister vastgesteld. Je betaalt afhankelijk van de gekozen opleiding en de omvang van deze opleiding lesgeld (volledig pakket) of cursusgeld (deelpakket). Omdat je je telkens voor één jaar inschrijft, betaal je het lesgeld/cursusgeld per jaar. Lesgeld wordt door de student rechtstreeks betaald aan het Ministerie. Het cursusgeld betaal je aan Scalda. Studenten die via het voortgezet onderwijs worden uitbesteed aan het Vavo betalen aan Scalda geen les- of cursusgeld.

Tegemoetkoming studiekosten

Er is een aantal mogelijkheden voor studenten die bij het Vavo zijn ingeschreven om een tegemoetkoming in de studiekosten en/of het wettelijk lesgeld te krijgen. Soms is het ook mogelijk dat ouders een tegemoetkoming in de kosten krijgen. Tijdens het intakegesprek kunnen de mogelijkheden worden besproken.

Vrijstellingen

Voor alle opleidingen geldt dat er vrijstellingsmogelijkheden bestaan. Deze worden tijdens de intake besproken. In het algemeen geldt dat certificaten en afgeronde onderdelen van het examendossier van de betreffende opleidingen, die nog geen 10 jaar oud zijn, vrijstellingen kunnen opleveren. Voor studenten vwo met een havo-diploma is er een vrijstelling voor het vak maatschappijleer.

Ravensteijnweg 1 Middelburg

Vul een straat- en plaatsnaam in om een routebeschrijving te maken naar onze locatie.