Participatielab Route

Participatielab route

  • Entree (Niveau 1)

De leerroutes Participatielab in Zeeland (mbo niveau 1) zijn een combinatie van werken en leren. Het doel is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam op te leiden via een leerroute met intensieve begeleiding. Deze route start in het sw-bedrijf. Er wordt gewerkt met een arbeidsontwikkelmethodiek. De praktijkopdrachten die uitgevoerd moeten worden, zijn afgestemd op de wensen van het bedrijfsleven. Dankzij extra begeleiding door coaches, docenten en werkbegeleiders op de werkleerlocaties voorziet Participatielab Zeeland in een behoefte die leidt tot deelname op de arbeidsmarkt.

Doelgroepen
Het traject is zeer geschikt voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Juist voor een doelgroep die vaak al door negatieve ervaringen niet staat te juichen om weer in de schoolbanken te zitten, is een leerroute op maat met intensieve begeleiding in de veilige leeromgeving van het sw-bedrijf, een aanwinst voor de regio Zeeland.

Je kunt de Participatielab volgen in de onderstaande routes. Wil je je inschrijven? Klik dan op één van de routes en meld je direct aan.

Direct aanmelden

Toevoegen aan je favorieten

Al werkend volgt de werknemer een opleiding op mbo niveau 1 (Entreeopleiding). De werknemer wordt met behulp van extra begeleiding gereed gemaakt voor doorstroom naar de arbeidsmarkt. Gedurende een schooljaar volgt de werknemer één dag in de week les in de vakken rekenen, burgerschap en Nederlands. Deze vakken zijn verplicht voor het behalen van het mbo-diploma op niveau 1.

Door (coach-)gesprekken op de werklocatie en op school wordt de werknemer gevolgd en uitgedaagd. Er is regelmatig een voortgangsgesprek zowel bij het sw-bedrijf als op school waarin duidelijk wordt hoe het gaat en wat er de komende periode nodig is om de voortgang te garanderen.

De toelatingseisen voor deze opleiding zijn:  

  • De werknemer is bij de start van de praktijkroute bij voorkeur minimaal 18 jaar, in overleg kan hiervan afgeweken worden;
  • De werknemer heeft het voortgezet (speciaal) onderwijs zonder diploma verlaten;
  • De werknemer is in staat om een mbo-opleiding op niveau 1 af te ronden.

Voor statushouders geldt dat zij in het bezit zijn van een afgerond inburgeringsdiploma.

Voordat een kandidaat in kan stromen vindt er eerst een uitgebreide intake plaats door Scalda. Bij de uitnodiging voor het intakegesprek ontvangt de werknemer een intakedocument. Het intakedocument neemt de werknemer ingevuld mee naar het intakegesprek. De vragen gaan over de motivatie voor de Participatielab route. Tijdens het intakegesprek staat de keuze voor het volgen van de Participatielab route centraal. Ook wordt besproken op welke manier de werknemer wordt begeleid tijdens de opleiding en richting werk.

Als je op 1 augustus 18 jaar bent, betaal je lesgeld aan het ministerie van Onderwijs. Vanwege de coronamaatregelen krijg je 50% korting op het lesgeld voor 2021-2022. 

Dit is in het schooljaar 2021/2022 € 608 per jaar voor de BOL opleiding of € 126 voor de BBL opleiding. 

Naast lesgeld worden er schoolkosten, waaronder digitaal lesmateriaal, boeken en readers in rekening gebracht. De totale kosten zijn afhankelijk van het profiel en bedragen maximaal € 250. 

Neem contact op met de coördinator Participatielab:
Marty Meijer | mmeijer3@scalda.nl | 06 52 38 41 62

Na het behalen van het diploma mbo niveau 1 kan de student met een flinke dosis praktijkervaring direct aan de slag op de arbeidsmarkt. Ook is doorstroom naar een mbo-opleiding op niveau 2 mogelijk.

Voorlichting Entree

Ravensteijnweg 1 Middelburg

Vul een straat- en plaatsnaam in om een routebeschrijving te maken naar onze locatie.