Entree met NT2

 • Entree (Niveau 1)

Wil je je taalniveau verhogen of inburgeren én een mbo-diploma halen? Dan kun je terecht bij de opleiding Entree met NT2 van Scalda. De opleiding duurt anderhalf jaar en is praktijkgericht op niveau 1. Je wordt opgeleid tot assistent. Naast de theorie- en praktijklessen op school, loop je stage bij een erkend leerbedrijf dat past bij je profiel.

Je schrijft je in voor een profiel, dit is een beroepsrichting. In de opleiding zijn er meerdere profielen aan elkaar gekoppeld zodat je met een brede kennis de deur uitgaat.

Je kunt kiezen uit twee brede richtingen:

Mens & Ondernemen
Met daarin de profielen:

Mens & Techniek
Met daarin de profielen:

De opleiding start twee keer per jaar. We starten rond 1 september  en rond 1 februari . Meld je aan via de knop ‘direct aanmelden’ op deze pagina.

Tijdens de opleiding is extra aandacht voor:

 • Nederlands als tweede taal (NT2/inburgering)
 • Kennis van de Nederlands Maatschappij (KNM)
 • Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)
Toevoegen aan je favorieten
 • scalda drop
  Wij zorgen er met krachtig en betrokken onderwijs voor dat je je nog verder kunt ontwikkelen en dat je taalvaardigheid vergroot wordt.

De Entreeopleiding bereidt je voor op assisterende functies of beroepen op de arbeidsmarkt. Je krijgt onderwijs op school en in de beroepspraktijk. Op school staat het werken aan de beroepsvakken centraal. Daarnaast is er aandacht voor Nederlands, rekenen, sport, loopbaanbegeleiding en burgerschap. Bovendien krijg je voor het afronden van de inburgering en/of het verhogen van je taalniveau de volgende extra vakken:

 • Nederlands als tweede taal (NT2/inburgering)
 • Kennis van de Nederlands Maatschappij (KNM)
 • Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)

BOL

Entree met NT2 is alleen te volgen in de BOL (Beroepsopleidende leerweg). In de BOL ga je 4 dagen naar school en je loopt 1 dag stage. Stage noemen we BPV in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In het eerste blok ga je op zoek naar een stage, je krijgt dan een stageovereenkomst. Aan het einde van je stage moet je minimaal 400 stage-uren gelopen hebben.

Begeleiding
Je hebt een studiecoach waarbij je terecht kunt met alle vragen. Je studiecoach helpt je bij jouw loopbaan en komt op je stage of werkplek langs om de voortgang te bespreken. Je studiecoach is jouw eerste aanspreekpunt.

Naast een studiecoach hebben we bij de Entreeopleiding ook een intern begeleider. Deze ondersteunt studenten met extra onderwijsbehoeften en geeft adviezen aan docenten.

Bindend studieadvies (BSA)
In de vierde maand van de Entreeopleiding krijg je een bindend studieadvies (BSA). Als je een positief advies krijgt, mag je verder met de opleiding. Het BSA wordt gebaseerd op voldoende voortgang in de studie waaruit blijkt dat je de opleiding binnen het studiejaar kunt afronden.

Locaties
De leslocaties zijn:

 • Middelburg, locatie Ravensteijnweg
 • Vlissingen, locatie Edisonweg
  • Profiel Bouwen, wonen en onderhoud
  • Profiel Installatie- en constructietechniek
 • Terneuzen, locatie Vlietsraat

Keuzedelen
Als onderdeel van deze opleiding kun je één of meer keuzedelen volgen. Binnen deze opleiding worden op dit moment de volgende keuzedelen aangeboden:

 • Ondernemend gedrag
 • Duurzaamheid in het beroep A

Je kan ook een keuzedeel volgen dat door een andere opleiding wordt aangeboden. Hiervoor moet je een verzoek indienen. Voorwaarde is dat er geen overlap is met de opleiding die je volgt en dat het voor Scalda praktisch gezien mogelijk is om dit te organiseren (bijvoorbeeld vanwege het lesrooster).

Tijdens je opleiding word je hierover nader geïnformeerd.

 • Je bent op 1 augustus minimaal 16 jaar.
 • Taalniveau minimaal (bijna) op A2 voor alle onderdelen.
 • Je hebt het voortgezet (speciaal) onderwijs zonder diploma verlaten.
 • Uit het kennismakingsgesprek en/of testen moet blijken dat je voldoende leerbaar  bent en beschikt over de capaciteiten om succesvol een mbo-opleiding op niveau 1 te doorlopen.
 • Inburgeringslessen zijn geïntegreerd in het lesprogramma en worden zodoende gevolgd bij Scalda.
 • De gemeente verleent toestemming om te kunnen starten in dit traject.

Als je op 1 augustus 18 jaar bent, betaal je lesgeld aan het ministerie van Onderwijs. Vanwege de coronamaatregelen krijg je 50% korting op het lesgeld voor 2021-2022. 

Dit is in het schooljaar 2021/2022 € 608 per jaar voor de BOL opleiding of € 126 voor de BBL opleiding. 

Naast lesgeld worden er schoolkosten, waaronder digitaal lesmateriaal, boeken en readers in rekening gebracht. De totale kosten zijn afhankelijk van het profiel en bedragen maximaal € 250. 

Nadat je de opleiding hebt afgerond, kun je doorstromen naar een niveau 2 opleiding of je stroomt uit naar werk.

Voorlichting Entree

Ravensteijnweg 1 Middelburg Vlietstraat 11a Terneuzen

Vul een straat- en plaatsnaam in om een routebeschrijving te maken naar onze locatie.