MijnScalda voor ouders/verzorgers

Wat biedt MijnScalda voor ouders/verzorgers?
We vinden het van belang om u goed te informeren, omdat de betrokkenheid van ouders/verzorgers een belangrijke succesfactor is voor het studiesucces van onze studenten. Via MijnScalda delen wij daarom informatie en nieuws over onze school en over onze onderwijsaanpak. 

Wie heeft er toegang tot MijnScalda voor ouders/verzorgers?
Iedere ouder of verzorger (van studenten jonger dan 23 jaar) die in onze studentenadministratie geregistreerd staat, krijgt een persoonlijk account voor MijnScalda voor ouders.

Hoe krijg ik toegang tot MijnScalda voor ouders/verzorgers?
Ouders/verzorgers van nieuwe studenten krijgen een brief, via de mail op het bij ons bekende privé e-mailadres, met een inlognaam en inloginstructies.

Heb ik als ouder/verzorger via MijnScalda inzage in persoonlijke informatie van mijn dochter/zoon (zoals aan- en afwezigheid en studieresultaten?
De privacywetgevingschrijft ons voor, dat wij persoonlijke  informatie over een persoon van 16 jaar en ouder zonder diens uitdrukkelijke toestemming niet met derden mogen delen. Uw dochter/zoon kan u machtigen tot het inzien van informatie over de eigen studieloopbaan, zoals aan- en afwezigheid en studieresultaten.Zij/hij kan dit aangeven in haar/zijn persoonlijk account in MijnScalda voor studenten.