Informatie voor de pers

Persvragen en -verzoeken 

Vragen en verzoeken van de schrijvende en audiovisuele pers kunnen worden ingediend bij het team Communicatie. 

Contactgegevens  
Scalda 
Team Communicatie 
Mevrouw K. de Bruijn 
T 0115 - 64 16 00 
E kdebruijn@scalda.nl 

Algemene contactgegevens Scalda  
Bezoekadres:  
Vlietstraat 11a  
4535 HA Terneuzen 
 
Postadres:  
Postbus 102 
4530 AC Terneuzen
 
T 0115 - 64 16 00